Seattle Surge
Toronto Ultra
22:30
+8
Seattle Surge To Win 9.90
Toronto Ultra To Win 1.026
Seattle Surge To Win 6.85
Toronto Ultra To Win 1.073
Seattle Surge To Win 3.78
Toronto Ultra To Win 1.23
Las Vegas Legion
Boston Breach
02 Mar 21:00
+9
Las Vegas Legion To Win 1.86
Boston Breach To Win 1.86
Las Vegas Legion To Win 1.95
Boston Breach To Win 1.77
Las Vegas Legion To Win 1.84
Boston Breach To Win 1.87
Las Vegas Legion To Win 1.84
Boston Breach To Win 1.87
OpTic Texas
Carolina Royal Ravens
02 Mar 22:30
+9
OpTic Texas To Win 1.30
Carolina Royal Ravens To Win 3.26
OpTic Texas To Win 1.571
Carolina Royal Ravens To Win 2.27
OpTic Texas To Win 1.47
Carolina Royal Ravens To Win 2.51
OpTic Texas To Win 1.47
Carolina Royal Ravens To Win 2.51
Los Angeles Guerrillas
Seattle Surge
03 Mar 00:00
+8
Los Angeles Guerrillas To Win 1.46
Seattle Surge To Win 2.56
Los Angeles Guerrillas To Win 1.44
Seattle Surge To Win 2.61
Los Angeles Guerrillas To Win 1.66
Seattle Surge To Win 2.10
Miami Heretics
New York Subliners
03 Mar 21:00
+9
Miami Heretics To Win 3.90
New York Subliners To Win 1.22
Miami Heretics To Win 2.75
New York Subliners To Win 1.40
Miami Heretics To Win 2.64
New York Subliners To Win 1.43
Miami Heretics To Win 2.64
New York Subliners To Win 1.43
Atlanta FaZe
Toronto Ultra
03 Mar 22:30
+9
Atlanta FaZe To Win 2.45
Toronto Ultra To Win 1.50
Atlanta FaZe To Win 2.38
Toronto Ultra To Win 1.52
Atlanta FaZe To Win 2.10
Toronto Ultra To Win 1.66
Atlanta FaZe To Win 2.10
Toronto Ultra To Win 1.666
Minnesota Rokkr
Los Angeles Thieves
04 Mar 00:00
+9
Minnesota Rokkr To Win 1.63
Los Angeles Thieves To Win 2.17
Minnesota Rokkr To Win 1.48
Los Angeles Thieves To Win 2.49
Minnesota Rokkr To Win 1.79
Los Angeles Thieves To Win 1.93
Minnesota Rokkr To Win 1.80
Los Angeles Thieves To Win 1.92