Outright. Women. World Cup. 2023. Australia & New Zealand 

EW: 1/2 1,2
E/W Terms
Final Tournament. Winner.  20 Jul 09:00
Name Yes No
USA Women 3.64 1.25
England Women 4.50 1.165
Spain Women 7.10 1.064
Germany Women 7.60 1.054
France Women 10.50 1.015
Australia Women 12.50
Sweden Women 17.00
Netherlands Women 21.00
Brazil Women 26.00
Japan Women 33.00
Canada Women 34.00
Norway Women 46.00
Italy Women 56.00
Denmark Women 61.00
Korea Republic Women 67.00
China PR Women 76.00
Name Yes No
Portugal Women 88.00
New Zealand Women 98.00
Switzerland Women 126.00
Republic of Ireland Women 165.00
Colombia Women 201.00
Argentina Women 215.00
Nigeria Women 315.00
South Africa Women 376.00
Jamaica Women 385.00
Morocco Women 401.00
Haiti Women 426.00
Panama Women 501.00
Costa Rica Women 551.00
Philippines Women 701.00
Vietnam Women 701.00
Zambia Women 701.00