Zhogal, Fedor
Kolesnev, Artem
02 Mar 06:00
+44
Zhogal, Fedor 1.96
Kolesnev, Artem 1.75
Zhogal, Fedor (+1.5) 1.83
Kolesnev, Artem (-1.5) 1.87
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Arefev, Sergey
Anishchenko, Viktor
02 Mar 06:30
+44
Arefev, Sergey 1.85
Anishchenko, Viktor 1.85
Arefev, Sergey (-0.5) 1.89
Anishchenko, Viktor (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Kolesnev, Artem
Arefev, Sergey
02 Mar 07:00
+44
Kolesnev, Artem 2.36
Arefev, Sergey 1.52
Kolesnev, Artem (+4.5) 1.81
Arefev, Sergey (-4.5) 1.89
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Anishchenko, Viktor
Zhogal, Fedor
02 Mar 07:30
+44
Anishchenko, Viktor 1.44
Zhogal, Fedor 2.58
Anishchenko, Viktor (-5.5) 1.88
Zhogal, Fedor (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.89
Over 74.5 1.81
Zhogal, Fedor
Arefev, Sergey
02 Mar 08:00
+44
Zhogal, Fedor 1.99
Arefev, Sergey 1.727
Zhogal, Fedor (+1.5) 1.85
Arefev, Sergey (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kolesnev, Artem
Anishchenko, Viktor
02 Mar 08:30
+44
Kolesnev, Artem 2.01
Anishchenko, Viktor 1.71
Kolesnev, Artem (+1.5) 1.87
Anishchenko, Viktor (-1.5) 1.83
Under 75.5 1.89
Over 75.5 1.81
Mokei, Anton
Kozich, Evgeniy
02 Mar 10:00
+44
Mokei, Anton 1.85
Kozich, Evgeniy 1.85
Mokei, Anton (-0.5) 1.89
Kozich, Evgeniy (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Lysakovskiy, Sergey
Kopchinskii, Andrei
02 Mar 10:30
+44
Lysakovskiy, Sergey 1.50
Kopchinskii, Andrei 2.41
Lysakovskiy, Sergey (-4.5) 1.85
Kopchinskii, Andrei (+4.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Kozich, Evgeniy
Lysakovskiy, Sergey
02 Mar 11:00
+44
Kozich, Evgeniy 1.50
Lysakovskiy, Sergey 2.41
Kozich, Evgeniy (-4.5) 1.85
Lysakovskiy, Sergey (+4.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Kopchinskii, Andrei
Mokei, Anton
02 Mar 11:30
+44
Kopchinskii, Andrei 2.80
Mokei, Anton 1.38
Kopchinskii, Andrei (+5.5) 1.909
Mokei, Anton (-5.5) 1.79
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Mokei, Anton
Lysakovskiy, Sergey
02 Mar 12:00
+44
Mokei, Anton 1.42
Lysakovskiy, Sergey 2.65
Mokei, Anton (-5.5) 1.85
Lysakovskiy, Sergey (+5.5) 1.85
Under 75.5 1.81
Over 75.5 1.89
Kozich, Evgeniy
Kopchinskii, Andrei
02 Mar 12:30
+44
Kozich, Evgeniy 1.222
Kopchinskii, Andrei 3.80
Kozich, Evgeniy (-7.5) 1.76
Kopchinskii, Andrei (+7.5) 1.94
Under 72.5 1.87
Over 72.5 1.83
Chernoi, Andrei
Glushko, Aleksandr
02 Mar 14:00
+44
Chernoi, Andrei 2.36
Glushko, Aleksandr 1.52
Chernoi, Andrei (+4.5) 1.81
Glushko, Aleksandr (-4.5) 1.89
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Korol, Dmitrii
Koshel, Vladimir
02 Mar 14:30
+44
Korol, Dmitrii 1.68
Koshel, Vladimir 2.06
Korol, Dmitrii (-2.5) 1.89
Koshel, Vladimir (+2.5) 1.81
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.89
Glushko, Aleksandr
Korol, Dmitrii
02 Mar 15:00
+44
Glushko, Aleksandr 1.60
Korol, Dmitrii 2.19
Glushko, Aleksandr (-3.5) 1.88
Korol, Dmitrii (+3.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Koshel, Vladimir
Chernoi, Andrei
02 Mar 15:30
+44
Koshel, Vladimir 2.65
Chernoi, Andrei 1.42
Koshel, Vladimir (+5.5) 1.85
Chernoi, Andrei (-5.5) 1.85
Under 75.5 1.81
Over 75.5 1.89
Chernoi, Andrei
Korol, Dmitrii
02 Mar 16:00
+44
Chernoi, Andrei 1.57
Korol, Dmitrii 2.25
Chernoi, Andrei (-3.5) 1.85
Korol, Dmitrii (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Glushko, Aleksandr
Koshel, Vladimir
02 Mar 16:30
+44
Glushko, Aleksandr 1.52
Koshel, Vladimir 2.36
Glushko, Aleksandr (-4.5) 1.89
Koshel, Vladimir (+4.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85