Yawara
Dusty Roots
19:00
+9
Yawara To Win 3.14
Dusty Roots To Win 1.32
Yawara To Win 2.54
Dusty Roots To Win 1.46
Yawara To Win 2.54
Dusty Roots To Win 1.46
Solid
KRU
21:30
+9
Solid To Win 1.66
KRU To Win 2.11
Solid To Win 1.727
KRU To Win 2.01
Solid To Win 1.71
KRU To Win 2.03
Patins da Ferrari
Galorys
20 Jun 19:00
+9
Patins da Ferrari To Win 2.81
Galorys To Win 1.39
Patins da Ferrari To Win 2.49
Galorys To Win 1.48
Patins da Ferrari To Win 2.49
Galorys To Win 1.48
BESTIA
Sharks
20 Jun 21:30
+9
BESTIA To Win 1.92
Sharks To Win 1.81
BESTIA To Win 1.86
Sharks To Win 1.85
BESTIA To Win 1.86
Sharks To Win 1.85
Vikings KR
inSanitY
21 Jun 19:00
+9
Vikings KR To Win 2.62
inSanitY To Win 1.44
Vikings KR To Win 2.29
inSanitY To Win 1.56
Vikings KR To Win 2.29
inSanitY To Win 1.56
PaiN Gaming Academy
Hype E-Sports
21 Jun 21:30
+9
PaiN Gaming Academy To Win 3.34
Hype E-Sports To Win 1.29
PaiN Gaming Academy To Win 2.54
Hype E-Sports To Win 1.46
PaiN Gaming Academy To Win 2.54
Hype E-Sports To Win 1.46