Zerolag
WLGaming
18:00
+1
Zerolag To Win 3.90
WLGaming To Win 1.22
Zerolag To Win 3.90
WLGaming To Win 1.22
Team Refuse
Anorthosis Famagusta
19:00
+1
Team Refuse To Win 2.73
Anorthosis Famagusta To Win 1.41
Team Refuse To Win 2.73
Anorthosis Famagusta To Win 1.41
Wild Panthers
Team Paradox
20:00
+1
Wild Panthers To Win 2.73
Team Paradox To Win 1.41
Wild Panthers To Win 2.73
Team Paradox To Win 1.41
Gamespace MCE
Team Phantasma
21:00
+1
Gamespace MCE To Win 2.73
Team Phantasma To Win 1.41
Gamespace MCE To Win 2.73
Team Phantasma To Win 1.41